Informacje

Informujemy, że od 1 marca rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i klas I 
(szczegóły w zakładce REKRUTACJA - Harmonogram)
Od dnia 18.01.2021 r. uczniowie klas I – III powracają do szkoły na zajęcia stacjonarne.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi zamieszczonymi w załącznikach oraz z pozostałymi nadal obowiązującymi (zakładka- informacje- Procedury funkcjonowania placówki).

Wytyczne dla szkół MEN, MZ, GIS

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 dostępne jest na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Obornikach.
 

 


Informujemy, że od stycznia 2018r. za godziny dodatkowe w przedszkolu będzie naliczana opłata na koniec miesiąca (za godziny, które dziecko faktycznie uczęszczało na zajęcia).
Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto szkoły:
odbiorca: Centrum Usług Wspólnych w Obornikach
nr rachunku: 24 1020 4027 0000 1902 1552 6444