Informacje

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci!
Historię każdej szkoły tworzą uczniowie i ludzie w niej pracujący: dyrektorzy, nauczyciele, ale także pani sekretarka, kucharka czy woźny. Wszyscy ci ludzie decydują, że każdy dzień spędzony tutaj jest inny i niepowtarzalny. Różne wrażenia, przeżycia, opinie o wspólnie spędzonych chwilach powodują, że trudno opisać 130 lat istnienia placówki, przez którą przewinęły się setki absolwentów, dziesiątki nauczycieli, kilku dyrektorów. Każdy zachował jednak rzecz najcenniejszą; wspomnienia o nauczycielach i wychowawcach, koleżankach i kolegach, wspólnych chwilach, tych dobrych, i tych złych.
W bieżącym roku szkolnym  obchodzimy jubileusz 130-lecia swojej działalności natomiast 17 lat temu nadano szkole imię Jana Pawła II. Już od początku roku trwają przygotowania do tej ważnej dla nas uroczystości, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy. 28 maja 2023 roku to ten dzień, kiedy spotkamy się wszyscy w szkolnych murach w gronie znajomych, przyjaciół, nauczycieli i pracowników szkoły aby świętować jubileusz. Chcielibyśmy, aby ten dzień był dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem. W czasie tych obchodów chcielibyśmy zorganizować wystawę prezentującą pamiątki związane ze szkołą. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają zdjęcia, zeszyty, dzienniczki, legitymacje, książki itp. o wypożyczenie tych pamiątek. Planujemy również wydać okolicznościowy album zawierający zdjęcia absolwentów i nauczycieli oraz ich wspomnienia związane ze szkołą. Zwracamy się z prośbą do absolwentów o nadsyłanie wspomnień z czasu spędzonego w tej szkole i przedszkolu. Prosimy o podanie imienia, nazwiska /ewentualnie nazwiska z czasów szkolnych/, klasy, wychowawcy oraz roku ukończenia szkoły. Byłoby nam niezwykle miło, gdybyście zechcieli podzielić się z nami oraz z sympatykami naszej szkoły wiadomościami o sobie. Losy absolwentów są przecież wizytówką szkoły. Z przyjemnością opublikujemy na stronie internetowej szkoły informacje o Was, Waszych osiągnięciach i dziejach, jeśli tylko zechcecie przysłać do nas takie informacje. Wspomnienia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną (sycyn@vp.pl) lub tradycyjną na adres szkoły (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycynie, Sycyn 26a, 64-606 Popówko), natomiast wszelkie pamiątki (z krótkim opisem) prosimy przekazywać do Sekretariatu Szkoły najlepiej w kopercie z dopiskiem „Jubileusz” podpisane imieniem, nazwiskiem i opatrzonej adresem zwrotnym oraz numerem telefonu.  Pamiątki zostaną zeskanowane i Państwu zwrócone. Wszelkie informacje dotyczące obchodów jubileuszowych postaramy się umieszczać na bieżąco na stronie internetowej Szkoły. Dyrekcja szkoły za zaangażowanie i wszelką pomoc składa serdeczne podziękowania.W piątek 27 stycznia serdecznie zapraszamy do szkoły wszystkie BABCIE i DZIADKÓW
smileyheartKomunikat Rzecznika Praw Dziecka
Od 2020 r. działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121212 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.
Szczegółowe informacje na stronie
https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Przypominamy o przestrzeganiu reżimu sanitarnego - dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły oraz zakrycie maseczką ust i nosa.

Wytyczne dla szkół MEN, MZ, GIS

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 dostępne jest na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Obornikach.

 

Informujemy, że od stycznia 2018r. za godziny dodatkowe w przedszkolu będzie naliczana opłata na koniec miesiąca (za godziny, które dziecko faktycznie uczęszczało na zajęcia). Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto szkoły: odbiorca: Centrum Usług Wspólnych w Obornikach nr rachunku: 24 1020 4027 0000 1902 1552 6444