Opieka stomatologiczna

OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH
Opieka stomatologiczna w szkołach staje się głównym punktem w podnoszeniu świadomości
prozdrowotnej oraz edukacji uczniów i rodziców. Ma ona na celu uświadomienie ile chorób
ogólnoustrojowych m. in. cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe m. in. choroba tętnic wieńcowych, zawał serca i udar mózgu, a także przewlekła choroba nerek, reumatoidalne zapalenie stawów itp. jest związane z chorobami zębów. Należy zwrócić uwagę, że zęby osadzone w kości, która jest bogato unaczyniona mogą powodować nadkażenie innych narządów.
USTAWA z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami zapewnienia uczniom szkół
podstawowych i ponad podstawowych opiekę stomatologiczną przez organy prowadzące szkołę. Podmioty Lecznicze działające w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia realizujące porozumienie mają natomiast za zadanie przeprowadzić zabiegi profilaktyczne. Uczeń ma ustawowo przydzieloną zgodę na profilaktykę. ( badanie stomatologiczne oraz zabieg lakierowania zębów.)
Jeżeli rodzic nie wyrazi chęci aby jego dziecko miało zapewniony przegląd i lakierowanie zębów, wyraża pisemny sprzeciw, który powinien zostać dostarczony do szkoły. Wszystkie dane przekazane przez szkole służą do przeprowadzenia opieki stomatologicznej w szkole zgodnie z ustawa 12 kwietnia 2019 roku.
 Ważne pojęcia, w celu zrozumienia profilaktyki
Lakierowanie zębów to prosta i szybka procedura nakładania substancji bogatej we fluor na zęby.
Nie wiąże się z naruszaniem ciągłości tkanek, co skutkuje bezbolesnością oraz brakiem potrzeby
znieczulenia. Zabieg fluoryzacji jest jedną z najważniejszych procedur w zapobieganiu próchnicy. Fluor jest jedynym składnikiem ,który wbudowuje się w zęba, wypełnia braki powstałe wskutek działania szkodliwych czynników. Dzięki temu szkliwo zęba staje się bardziej odporne na działanie bakterii.
Próchnica zębów to długotrwały proces, który polega na demineralizacji , rozkładzie twardych
tkanek zęba.
( Pod wpływem ubocznych produktów metabolizmu bakterii dochodzi do zabierania składników zęba) Do rozwoju próchnicy dochodzi, kiedy jednocześnie zaistnieją cztery czynniki:
1) bakterie
2) cukry
3) podatność zębów
4) czas
Każdy z wymienionych elementów jest czynnikiem koniecznym, ale samodzielnie nie
wystarczającym do powstania próchnicy, dlatego tylko przy zestawieniu tych elementów możemy mówić o warunkach do rozwoju próchnicy. Próchnica powstaje znacznie szybciej u dzieci niż u dorosłych, na co maja wpływ wymienione czynniki.
Po przeprowadzonym badaniu ucznia, każdy rodzic otrzyma diagram zębowy z naniesionymi informacjami :
1) zęby wymagające leczenia,
2) zęby, które należy usunąć
3) informacje o potrzebnie leczenia ortodontycznego (jeżeli występuje wada zgryzu)
 jesteśmy kliniką, która w dużym stopniu zajmuje się leczeniem ortodontycznym więc
 lekarze są odpowiednio przeszkoleni aby rozpoznać wady zgryzu.
4) potrzebę wycięcia wędzidełek np. języka ( jeżeli dziecko ma problemy w wymową
 logopeda dopiero po usunięciu przeszkody jaką jest zbyt krótkie wędzidełko języka może
 prawidłowo przeprowadzić leczenie logopedyczne
5) zmiany, które wymagają konsultacji chirurga stomatologa, np. włókniaki, naczyniaki itp.
 
Badanie wraz z opisem stanowi dokument, z którym mogą się Państwo zgłosić do dowolnie
wybranego lekarza już w celu leczenia.