Śpiewająca Polska

Program współfinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Śpiewająca Polska, realizowanego w ramach projektu Akademia Chóralna. 

Akademia Chóralna to projekt, którego celem jest propagowanie śpiewu, m.in.  poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów – od przedszkola do zespołu zawodowego. Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od najmłodszych lat to główna misja tego projektu. Chór Szkolny „Allegro” uczestniczył w projekcie od 2006 roku jako chór klas I – III. Od stycznia 2020 r. uczestniczy jako chór przedszkolny. W zajęciach chóru uczestniczą dzieci w wieku 3,4,5 i 6 lat. Biorą udział w zajęciach specjalistycznych – wokalnych 2 razy w tygodniu oraz w warsztatach organizowanych przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Dzieci uczestniczą również w koncertach podsumowujących ich pracę. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym zespołu jest pani Marcjanna Nowak. Całość organizacyjnie nadzoruje pani dyrektor Ewa Nowicka. Projekt jest finansowany przez Narodowe Forum Muzyki,  MKiDN i Urząd Gminy w Obornikach, za co bardzo dziękujemy. Zapraszamy do wysłuchania krótkiego koncertu on – line.
https://www.oborniki.pl/aktualnosci/podsumowanie-projektu-akademia-choralna-spiewajaca-polska-w-szkole-w-sycynie/