KAMISHIBAI

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE Z KAMISHIBAI W ROLI GŁÓWNEJ.
 
Technika opowiadania, czytania wywodząca się z dalekiej Japonii, wykorzystująca plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników zajęć bibliotecznych w naszej szkole.
CZYM JEST KAMISHIBAI?
Kamishibai Papierowy Teatr to teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. KAMI to papier, SHIBAI to teatr. Teatrzyk KAMISHIBAI stanowi oprawę dla ilustracji i skupia na niej uwagę publiczności. W ten sposób opowieść zdecydowanie wyodrębnia się z otaczającej rzeczywistości.
KAMISHIBAI to narzędzie kreatywnego działania, aktywizująca metoda pracy z uczniem ( dzieckiem ). Dzięki KAMISHIBAI pozostajemy w ciągłej relacji ze słuchaczem, wspólnie przeżywamy, współodczuwamy i komunikujemy. Czytając pozostajemy w ciągłym kontakcie wzrokowym ze słuchaczami, gestykulujemy, używamy mimiki – przeżywamy.
Opowieść staje się żywa jak osoba czytającego i jak publiczność ( dzieci ), która jej słucha.