XVIII Zjazd Rodziny Szkół

 

Ponad 14 tys. młodych z ok. 300 placówek z kraju, a także z Białorusi, dziękowało na Jasnej Górze za wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w 40.rocznicę tego niezwykłego wydarzenia. XVIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbyła się pod hasłem Dnia Papieskiego „Promieniowanie ojcostwa”. Była tam również delegacja z naszej szkoły i parafii. Mogliśmy wysłuchać pouczającej homilii i przpomnieć sobie papieskie słowa, w których Ojciec Święty mówił do młodych, że „muszą od siebie wymagać nawet gdyby inni od nich nie wymagali i że mają więcej być niż więcej mieć”. Abp Mokrzycki podkreślił, że “być więcej” oznacza też odwagę i inicjatywę a nie ucieczkę od trudnej sytuacji. Przypomniał tez autentyzm Jana Pawła II. – Kiedy trzeba było wykazywał błąd, pocieszał i podnosił na duchu, był solą ziemi i światłem wiary. To jego przykład tak świecił, że inni wiarę odkrywali i po jego dobrych czynach przybliżali się do Boga.

Młodzież wypuściła w niebo ponad 300 balonów jako znak uniesienia ich serc do nieba, by jak Jan Paweł II być świętymi.

Celem Rodziny skupiającej społeczność szkolną, która za patrona wybrała sobie papieża Polaka jest integracja uczniów oraz propagowanie nauczania św. Jana Pawła II.