Bezpieczne wakacje

Podczas spotkania z policjantką przypomniane zostały podstawowe zasady, jak bezpiecznie spędzać czas wolny nad wodą i jakich zachowań unikać. Zaznaczono kwestię wyboru kąpieliska strzeżonego, na których bezpieczeństwa kąpiących się strzegą wykwalifikowani ratownicy WOPR. Ostrzeżono przed pozostawianiem wartościowych przedmiotów bez nadzoru, które mogą stać się łatwym łupem dla złodziei.

Nie zapomniano także o kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas pieszej wędrówki, jazdy rowerem czy też podróżowania samochodem. Opowiedziano również o konsekwencjach nie tylko prawnych ale też zdrowotnych związanych ze spożywaniem alkoholu i innych środków odurzających.

Ważną kwestią omówioną w trakcie prelekcji było również bezpieczeństwo na terenach wiejskich podczas prac polowych oraz na terenie gospodarstw rolnych. Uwaga słuchaczy zwrócona została także na temat zjawiska „handlu ludźmi” w aspekcie żebractwa oraz agresji rówieśniczej.

Z młodszymi wychowankami szkoły porozmawiano o kontakcie z obcym, bezpieczeństwie w domu oraz postępowaniu, gdy w pobliżu pojawi się groźny pies.