Rekolekcje szkolne

W dniach 26, 29 i 30 kwietnia w Kościele Św. Józefa Rzemieślnika, w Popówku odbyły się rekolekcje szkolne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Piotr. Ksiądz Piotr przez wprowadzenie w czasie rekolekcji różnych metod aktywizujących przybliżył dzieciom bohaterów biblijnych, co pozwoliło na pobudzenie zainteresowania, sprzyjało w przyswajaniu już zdobytych i nowych treści. Dzieci i młodzież przez wypełnianie w zespołach dodatkowych zadań – plakat, scenka, śpiew i modlitwę potrafiły pokazać, że wiara w Boga, nadzieja i miłość są bardzo ważne dla chrześcijanina. Podsumowaniem rekolekcji była Msza św. na której dzieci uwielbiały Boga w modlitwie i śpiewie.