Spotkanie Rodziny Szkół

W środę, 4 października uczestniczyliśmy w XVII Spotkaniu Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „Idźmy naprzód z nadzieją”. O godz. 11.00 pod przewodnictwem duszpasterza Księdza Biskupa Henryka Tomasika uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej.