Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017r. uczniowie szkoły rozpoczęli kolejny rok szkolny.Odśpiewano hymn państwowy i wprowadzono sztandar szkoły. Pani dyrektor powitała dzieci i przybyłych na uroczystość rodziców. Zapoznała rodziców i dzieci ze zmianami organizacyjnymi. W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej będą oddziały przedszkolne oraz klasy I – III . Zgodnie z reformą oświaty w klasach pierwszych, czwartych i siódmych będzie wdrażana nowa podstawa programowa. Następnie uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami. O godz. 9.00 udaliśmy się do kościoła w Popówku na mszę świętą. W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji.