Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole odbyło się 1 września 2014 roku   o godzinie 7.30.

 W uroczystości wzięli udział: dyrektor szkoły Pani Ewa Nowicka, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz uczniowie i dzieci przedszkolne z rodzicami. 

Ceremonii otwarcia nowego roku szkolnego dokonała Pani dyrektor, która powitała wszystkich zgromadzonych. Przedstawiła wychowawców klas oraz pracowników. Szczególnie ciepłe słowa usłyszeli uczniowie stojący przed I etapem swojej edukacji,  życzyła obecnym wytrwałości i zdrowia w nowym roku szkolnym.