1050 rocznica Chrztu Polski

15 i 26 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczystość poświęcona 1050 rocznicy przyjęcia przez Mieszka I chrztu.

Wydarzenie to,  radykalnie wpłynęło na losy polskiego narodu, państwa i Kościoła.   Przypomina on o początkach państwa polskiego i roli, jaką w jego kształtowaniu odegrała Wielkopolska.

Projekt zakładał nie tylko prezentację artystyczną o wysokich walorach historyczno-edukacyjnych, ale przede wszystkim wzbogacenie wiedzy i kreowanie świadomości.

W okresie przygotowań  pedagodzy realizowali wspólnie z dziećmi dedykowany program poświęcony 1050 rocznicy chrztu Polski. W jego ramach m.in. pożyczono rekwizyty z pobliskiej salki edukacyjnej w Ruksie w celu poznania średniowiecznych rzemiosł. Zdobyta wiedza i umiejętności zostały wykorzystane na scenie przez młodych aktorów.

Dzieci zaprezentowały się także, ze swoim programem na mszy w kościele w Popówku.