Pasowanie na ucznia i Dzień Patrona

Pierwszoklasiści  z naszej szkoły są pełnoprawnymi uczniami. W dniu 16 października  2015r, odbyło się pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień, na którym oprócz rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły gościł także Pan V-ce Burmistrz Obornik Piotr Woszczyk

Uroczystość   klasy I prowadziła dobra wróżka Pani Marcjanna Nowak.  Zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami.  Po ślubowaniu Pani dyrektor  pasowała dzieci klasy pierwszej na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje oraz drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Po zakończonej uroczystości w radosnym nastroju wszyscy udali się do  sali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Tego dnia obchodziliśmy również Święto Patrona Szkoły - Jana Pawła II to dzień szczególny- to oddanie czci Ojcu Świętemu, głębsze poznawanie Jego nauki, szczególnie tej kierowanej do młodych. Dzieci przedstawiły program artystyczny poświęcony poezji Naszego Patrona. Nauczanie Jana Pawła II niesie wiele podpowiedzi, rozwiązań, które służą budowaniu wspólnoty Szkoły, wychowaniu młodego pokolenia. Święto Szkoły to również wielka lekcja patriotyzmu, ale także nauka bycia razem; nauka odpowiedzialności i międzyludzkiego współżycia. Ojciec Święty Jan Paweł II jest jednym z nas, a jednocześnie naszym Wychowawcą i Nauczycielem – dzieci i dorosłych.