Zjazd Rodziny Szkół

8 października uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej z udziałem pocztów sztandarowych wXV Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na  Jasnej Górze . Pielgrzymka stanowiła sposobność z jednej strony do podziękowania Królowej Polski za pomoc w realizacji planów i wskazywanie właściwych dróg podczas trudnych wyborów, a z drugiej do wyrażenia próśb o Jej wstawiennictwo i stałą obecność w naszym życiu. Zgromadzeni  uczniowie, nauczyciele i rodzice modlili się w intencji Ojca Świętego Franciszka, swoich rodzin oraz prosili o wstawiennictwo maryjne w trudnym zadaniu wychowania młodego pokolenia odpowiedzialnych Polaków.