Jubileusz 130 lecia szkoły

Jubileusz 130- lecia szkoły jest wspaniałą okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.
Sycyńska szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, kolorową i otwartą na nowe.
Dzisiejszy dzień będzie  świętem wspomnień, a  także świętem wzruszeń. Powrót do szkoły to powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.
Pani dyrektor Ewa Nowicka powitała Wojewodę Wielkopolskiego –Pana Michała Zielińskiego
Panią Dyrektor Marię Jedlińską- Pyssę-reprezentującą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
Panią Starostę-Zofię Kotecką, Pana Burmistrza- Tomasza Szramę
Wizytator Kuratorium Oświaty –Panią Elżbietę Dobrochowską,
-Duchowieństwo: Księdza Proboszcza Parafii św. Józefa w Popówku  Jarosława Klupsia, księdza Proboszcza Parafii św. Wawrzyńca w Niepruszewie Romana Janeckiego , księdza Proboszcza Parafii św. Marcina w Swarzędzu Aleksandra  Brzezińskiego, księdza Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Obornikach  Zbigniewa Urnego, emerytowanych dyrektorów (P. Zofię Ciesielską) i przedstawicieli ich rodzin, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
Dyrektorów szkół, przedszkoli, żłobka i placówek oświatowych, przedstawicieli Centrum Usług Wspólnych w Obornikach, przedstawicieli Nadleśnictwa Oborniki, Firmy  IWMET Popówko, radnych: Panią  Lucynę Chudzicką i Panią Julitę Pawlaczyk,  sołtysa Sycyna Pana Filipa Henschke i Radę sołecką, Sołtysów okolicznych wsi, Panią Marię Kromolicką – współautorkę scenariusza, Pana Henryka Wojtysiaka autora zeszytów historycznych opisujących historię szkoły i Sycyna, absolwentów naszej szkoły, sponsorów i media, mieszkańców Sycyna i okolicznych wiosek, rodziców i uczniów, wszystkich Przyjaciół szkoły, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. 
WSZYSTKIM ZA OFIAROWANĄ POMOC DZIĘKUJEMYsmiley