Święto niepodległości

W dniu 10 listopada 2022 roku uczniowie i przedszkolaki wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do Hymnu”. Jej głównym celem jest uczczenie Narodowego Dnia Niepodległości poprzez odśpiewanie Hymnu Państwowego. W ramach prowadzonej akcji „Szkoła do Hymnu”  o godzinie 11.11 uczniowie  odśpiewali Hymn Państwowy oraz przedstawiły część artystyczną w której przypomniano ważne wydarzenia historyczne. Wzruszające patriotyczne pieśni i słowa wierszy przypomniały wszystkim trudną drogę Polski do niepodległości. Po części artystycznej na dzieci czekała biało- czerwona niespodzianka.