Pasowanie Przedszkolaków

W oddziale przedszkolnym ,,Puchatki” 26 października  odbyła się uroczystość pasowania która miała na celu wprowadzenie nowych dzieci w społeczność przedszkolną. Dzieci zaprezentowały umiejętności nabyte w ciągu pierwszych tygodni pobytu w przedszkolu śpiewały piosenki, recytowały wierszyki. Następnie  złożyły słowa przysięgi, a  Pani dyrektor czarodziejskim ołówkiem pasowała  każde dziecko na przedszkolaka oraz wręczyła dyplomy. Nie zabrakło również słodkich upominków  ufundowanych przez Radę Rodziców.