Komputer dla uczniów

W ramach Programu Operacyjnego ,,Polska Cyfrowa”  uczniowie z naszej szkoły otrzymali laptopa doposażonego w internet, którego przekazał osobiście Burmistrz Obornik Pan Tomasz Szrama oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pan Krzysztof Hetmański.
Uczniowie wykorzystają sprzęt w kształceniu na odległość dzięki czemu będą mieli kontakt ze swoim wychowawcą i rówieśnikami.