REKRUTACJA

Informacja dla rodziców!
Wszystkie dzieci których rodzice złożyli wnioski do przedszkola zostały zakwalifikowane.