Harmonogram Przedszkole

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH (ZERÓWEK)


Lp. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  
1. od 1 marca do
10 marca 2023 r.
od 13 marca do
24 marca 2023 r.
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym (zerówce) w publicznej szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy „O” w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
2. od 13 marca do
24 marca 2023 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
3. 12 kwietnia 2023 r.
godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  
4. od 13 kwietnia do
20 kwietnia 2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie
NABÓR
 
5. 27 kwietnia 2023r. godz. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
  Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym  
1. do 12 maja 2023 r. w godz. pracy placówki Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola  
2. od 15 maja do 22 maja 2023 r. w godz. pracy placówki Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola  
3. od 23 maja do 29 maja 2023 f. w godz. pracy placówki Czas na wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  
4. od 30 maja do 5 czerwca 2023 r.
w godz. pracy placówki
Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.  
Zał Nr 1 do     Nr 14/2023 Burmistrza Obornik z dnia 18 stycznia 2023 r.
  Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. od 05 czerwca do
09 czerwca 2023 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2. 12 czerwca 2023 godz.
13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów w zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
3. do 21 czerwca 2023 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie
NABÓR
4. 22 czerwca 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  Procedura odwoławcza w postępowaniu uzupełniającym
1. do 28 czerwca 2023 r. w godz. pracy placówki Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
2. od 29 czerwca do 30 czerwca 2023 r. w godz. pracy placówki Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
3. od 03 lipca do 10 lipca 2023 r. w godz. pracy placówki Czas na wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
4. od 11 lipca do 14 lipca 2023 r. w godz. pracy placówki Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.