Dla rodziców

 Od 13.04 do 19.04 
rodzic potwierdza wolę przyjęcia do przedszkola (NOWI).


Jak wypełnić wniosek?
1. Udajemy się na stronę pcss.pl/oborniki
2. Z listy dostępnych naborów wybieramy np. Szkoła lub Przedszkole
3. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij podanie
4. Na następnej stronie przy pierwszym wypełnianiu wniosku wybieramy
opcję Wypełnij podanie
5. Następnie wypełniamy formularz na zakładkach Dane dziecka, Wybór
preferencji, Kryteria ustawowe oraz Kryteria miejskie.
6. W kolejnym kroku na zakładce Zakończ klikamy na przycisk Zapisz.
7. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz podanie. Wyślij.
Dokument należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce 1 preferencji.

Rodzic samotnie wychowujący lub z rodziny wielodzietnej wypełnia dodatkowe oświadczenie.
(zakładka oświadczenia)

ELEKTORNICZNA REKRUTACJA kl I
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SYCYNIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Od 01 marca 2021 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych
zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli
dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu
elektronicznego przez stronę https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolapodstawowa
Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi
01 marca 2021 r. Zamknięcie systemu nastąpi 19 marca 2021 r.
Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia
zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły.
Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała
kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania
obowiązujących terminów. System pozwala na kandydowanie równocześnie do
3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.
Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w terminie w placówce
1 preferencji.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki należy złożyć w formie
elektronicznej i pisemnej w terminie od 08 do 12 kwietnia 2021 r.