Harmonogram kl. I

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 13 marca do 24 marca 2023 r. Od 15 maja do 22 maja
2023 r.
2
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy
od 27 marca
do 31 marca
2023 r.
od 22 maja
do 26 maja
2023 r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy
12 kwietnia 2023 r.
godz. 13.00
31 maja 2023r.
godz. 13.00
4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
12 kwietnia 2023 r.
godz. 13.00
31 maja 2023 r.
godz. 13.00
5
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 13 kwietnia
do 20 kwietnia
2023 r.
od 1 czerwca
do 5 czerwca maja
2023 r.
6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
27 kwietnia 2023r.
godz. 13.00
7 czerwca 2023 r.
godz. 13.00
7 Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia
od 28 kwietnia
do 12 maja
2023 r.
od 8 czerwca 
do 22 czerwca
2023 r.