Harmonogram

 
 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH (ZERÓWEK ) W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 
Lp. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  
 
 
 
1.
od 1 marca do  12 marca  2021 r.
 
 
od 15 marca do  26 marca 2021 r.
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym (zerówce) w publicznej szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy „O”  w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
2. od 15 marca do   26 marca 2021 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
3. 12 kwietnia  2021 r.
godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  
4. od 13 kwietnia do   19 kwietnia 2021 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie NABÓR  
5. 26 kwietnia 2021 r.                godz. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
 
   
Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym  
1. do 14 maja 2021 r.                    w godz. pracy placówki Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola 
2. od 17 maja do 21 maja 2021 r.  w godz. pracy placówki Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola  
3. od 24 maja do 28 maja 2021 r. w godz. pracy placówki Czas na wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  
4. od 31 maja  do 4 czerwca 2021 r.              w godz. pracy placówki Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 
 
 
 
Terminy w postępowaniu uzupełniającym  
1. od 7 czerwca do  11 czerwca 2021 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym  
2. 14 czerwca 2021 godz. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  
3. do 18 czerwca  2021 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie NABÓR  
4. 21 czerwca 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
Procedura odwoławcza w postępowaniu uzupełniającym  
1. do 28 czerwca 2021 r.                 w godz. pracy placówki Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola  
2. od 29 czerwca do 30 czerwca  2021 r. w godz. pracy placówki Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola  
3. od 1 lipca do 7 lipca 2021 r.  w godz. pracy placówki Czas na wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora placówki     od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej   
4. od 8 lipca do 9 lipca 2021 r. w godz. pracy placówki Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.