Rekrutacja elektroniczna

Informujemy, że wszystkie dzieci których rodzice składali wnioski do przedszkola i klasy I  zostały przyjęte do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sycynie na rok szkolny 2021/22


Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
i klas pierwszych


DEKLARACJA

1.03-12.03.2021 r.
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  na stronie internetowej  https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA

15.03-26.03.2021 r.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 15 marca 2021 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/  
Rodzic może wybrać maksymalnie 3 placówki.

WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ
1.03-19.03.2021 r.
 
1 marca 2021 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oborniki. Wniosek generujemy na stronie:
https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolapodstawowa/
 
Jak wypełnić wniosek?

 
  1. Udajemy się na stronę https://nabor.pcss.pl/oborniki
  2. Z listy dostępnych naborów wybieramy np. Przedszkole
  3. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij podanie
  4. Następnie wypełniamy formularz na zakładkach Dane dziecka, Wybór preferencji, Kryteria ustawowe oraz Kryteria miejskie.
  5. W kolejnym kroku na zakładce Zakończ klikamy Złóż wniosek
  6. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz podanie
  7. Można przesłać deklarację (zaloguj się do konta - wybierz akcje- prześlij wniosek)
Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami złożyć w placówce 1 preferencji.