Kadra pedagogiczna

  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sycynie

 

  1.  
mgr Ewa Nowicka – dyrektor 
  1.  
mgr  Danuta Czechowska – wychowawca oddział rocznego przygotowania przedszkolnego, logopeda
  1.  
mgr Ewa Sroka –  oddział przedszkolny
  1.  
mgr Marlena Sucharska –  biblioteka
  1.  
mgr Marcjanna Nowak – wychowawca kl. II, pedagog
  1.  
mgr Ewa Horłoza - religia
  1.  
mgr Anna Steinke - j. angielski
  1.  
mgr Anna Król - nauczyciel współorganizujący
9.  mgr Natalia Kubiak - nauczyciel współorganizujący
   

Pracownicy administracji i obsługi

Pani Teresa Konieczna - sekretarz szkoły
Pani Lidia Milejczak - pracownik obsługi
Pani Marta Michałek - pracownik obsługi
Pan Mirosław Łój - pracownik obsługi

 

Dane szkoły:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sycynie

Sycyn 26a, 64-606 Popówko

tel/fax 61 29 71 879, kom. 609 770 436

e-mail: sycyn@vp.pl