Obwód szkoły

Do obwodu Szkoły Podstawowej w Sycynie należą wsie:

Sycyn, Osowo Stare, Osowo Nowe, Popówko, Wychowaniec, Popowo, Niemieczkowo, Przeciwnica,Ruks Młyn, Dołęga