Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca SU - Emilia Trzeciak
Zastępca SU - Stanisław Nowak

Członkowie SU
Hanna Frąckowiak
Marianna Kolat
Sebastian Ciesielski